Hizmetlerimiz

_Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. Maddeleri uyarınca öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Dairemizin amacı;

  -Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yapmak,

  -Beslenme,

  -Çalışma,

  -Dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,

    Yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmaktır.

    Öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

_    Beslenme hizmetleri olarak Üniversitemizin bütün kuruluş ve birimlerinde, Öğrenci ve çalışanlara yönelik öğle yemeği hizmeti ile II öğretim gören Fakülte / Yüksekokullarımızda akşam yemeği 4 çeşit olarak verilmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum