Kalite Politikası

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

• HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda;

• Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile,

• Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,

• İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla gerçekleştirilmesidir.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum