Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz bünyesinde 96 kulüp-topluluk  bulunmaktadır. Kulüpler-topluluklar öğrencilerin dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanma, birlikte çalışma ve eğlenme ihtiyaçlarını giderecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktadır. Kulüplere-Topluluklara bütçe olanakları çerçevesinde destek verilmektedir.